De tandarts is universitair geschoold en houdt zich bezig met tandheelkunde in de meest brede zin. Hij of zij heeft de leiding in de mondzorg. Zo is de tandarts degene die u doorverwijst voor behandelingen door o.a. preventieassistenten, mondhygiënisten, mondzorgkundigen en andere specialisten. Uw tandarts houdt het overzicht over alle behandelingen.

Opleiding, register- en beroepsorganisaties

Tot eind 2006 was de duur van de universitaire opleiding tandheelkunde, vijf jaar. Met ingang van 2007 is deze duur verlengd tot zes jaar (drie jaar voor het bachelor en drie jaar voor de master).

Een in Nederland werkzame tandarts dient ingeschreven te staan in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Een beroepsorganisatie voor tandartsen ANT biedt een klachtenregeling waar patiënten met eventuele klachten over hun tandarts terecht kunnen.

Wij zijn aangesloten bij de ANT klachtencommissie.

Links: