Wat doet de tandprotheticus?

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle, uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. Dit kan een volledige prothese of een gedeeltelijke prothese zijn, of een prothese op implantaten. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van de prothese, werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw kunstgebit. Hierbij bespreekt hij met u uw persoonlijke wensen. Na enige bezoeken aan de tandprotheticus beoordeelt hij samen met u de, in was gemaakte, proefprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd.

Veranderingen zijn nu nog mogelijk.
Pas als alles goed is wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit, worden er ongeveer zes bezoeken aan de tandprotheticus gebracht. Veelal zal de tandprotheticus de kosten direct bij uw zorgverzekeraar declareren. Uw tandprotheticus kan u daarover voorlichten.

Een kunstgebit verdient de zorg van een tandprotheticus!
Veel Nederlanders hebben een slecht passend of verouderd kunstgebit. Dit gaat vaak: samen met pijn en ongemak: Is dat bij u ook het geval, dan brengt een bezoek aan een tandprotheticus vaak de oplossing. Met nieuwe technieken en materialen kan de tandprotheticus ervoor zorgen dat uw kunstgebit beter past. De tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten van kunstgebitten en heeft de technische- en medische kennis in huis om een vervangend gebit te maken dat precies bij u past. Ziektekostenverzekeraars hebben de kosten van een tandprotheticus in hun pakket opgenomen. Uw tandprotheticus kan u er alles over vertellen en u gratis adviseren.

Wij zijn aangesloten bij de ONT klachtencommissie.

Kunstgebit

Een nieuwe gebitsprothese?
Als gevolg van het voortschrijdend slinken van de beide kaak helften zit zowel het boven- als ondergebit op den duur te los. Dit gaat vaak gepaard met functionele klachten zoals, pijn in de mond, slecht kunnen kauwen, spraakproblemen en zelfs problemen met de spijsvertering. De tandprotheticus biedt hulp. Als een gebitsprothese slechts enkele jaren oud is, dan kan deze vaak aangepast worden. Aan de binnenzijde van de gebitsprothese wordt dan een “voering” aangebracht waardoor de prothese weer goed aansluit op het tandvlees en niet los zit. Een andere mogelijkheid is dat de tanden en kiezen afgesleten zijn en/of elkaar foutief raken. Dan is een algehele vervanging de beste optie.

Immediaat prothese

Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma)
Nadat de tandarts heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van uw kunstgebit (lmmediaat prothese). Voordat de tandarts uw laatste tanden trekt, worden door uw tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal drie maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden, maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit.

Partiële prothese
De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hieronder valt ook de partiële prothese (een plaatje). Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een partiële prothese kan alleen dan door de tandprotheticus vervaardigd worden als de tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de partiële prothese werkt de tandprotheticus dus nauw samen met de tandarts. Immers, de tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw tandprotheticus die van de partiële prothese.
Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?

De kunststof plaatprothese
De kunststof plaatprothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar u enkele tanden mist, vormt het kunststof deel een, afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunst tanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Wanneer het houvast van de kunststof plaatprothese tegenvalt, dan kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers (haakjes) rond bestaande tanden, zodat deze de plaatprothese meer retentie geven.

De frameprothese
De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroomkobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.

Rebasing
Als uw prothese te los zit, kan de tandprotheticus uw prothese rebasen.U krijgt dan een extra laagje in de prothese, hierdoorzit de prothese weer strakker.

Zachtere kunsthars
Bij mensen waarbij het tandvlees zo gevoelig is dat ze altijd pijn hebben onder het kunstgebit kan dit zachte laagje, week blijvende kunsthars, een oplossing bieden Deze kunsthars wordt vooral in de onderkaak gebruikt omdat hier de meeste problemen voorkomen. Vaak is de kaak geslonken maar het tandvlees niet, waardoor het tandvlees afgekneld zit tussen het gebit en het kaakbot. Het kan ook gebeuren dat de kaak zover geslonken is dat de zenuw, die in de onderkaak loopt, op het kaakbot ligt en telkens afgekneld wordt door het gebit. Het zachte laagje kunsthars biedt in deze gevallen voordelen echter, men moet er ook rekening mee houden dat deze kunststof sneller slijt en dat deze iedere twee jaar vervangen dient te worden door de tandprotheticus.