Corona

Met elkaar zorgen voor onze veiligheid

Omdat we met een goede handhygiëne virale besmettingen kunnen voorkomen, vragen we u bij het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol. Verder is het zaak nadien uw gezicht en persoonlijke bezittingen als de mobiele telefoon niet meer aan te raken, maar ook geen gebruik te maken van het toilet. In de wachtruimte en aan de balie bewaren we verder met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter-afstand die door de Rijksoverheid geadviseerd wordt. Gezinnen kunnen wel naast elkaar plaatsnemen.

Wij zijn weer geopend.. Het beleid dat we volgen is, dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, verzoeken wij u vriendelijk om telefonisch contact met ons op te nemen en uw afspraak kosteloos te annuleren of te verplaatsen.

Heeft u nu corona?

Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

Bent u korter dan 2 weken geleden genezen van corona?

Is sprake van één of meerdere van de volgende symptomen?:  verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Bent u in thuisisolatie?

Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Heeft u een zwakke gezondheid/valt u in een risicogroep?

 

Nog wat extra aanwijzingen:

Kom niet te vroeg – dus liefst vlak voor de afspraaktijd – bij ons binnen

Kom alleen naar uw afspraak indien strikt noodzakelijk (u mag maximaal 1 begeleider meebrengen)

Desinfecteer uw handen bij binnenkomst

Wij verzoeken u daarna uw gezicht en bezittingen als uw telefoon niet meer aan te raken

Indien u de receptie betreedt, wacht dan voor de rode streep

Meld u aan bij de balie

Volg de aanwijzingen van ons personeel op. Zij verwijzen u naar de juiste wachtruimte

Is het druk in de wachtkamer en is het niet mogelijk om de 1,5 meter afstand te bewaren dan verzoeken we u vriendelijk om even buiten te wachten totdat er weer plaats is

In de praktijk hanteren we een vaste route op basis van eenrichtingsverkeer

Wij zullen u hartelijk ontvangen zonder de hand te schudden.